Podręczniki

Czy jest sposób na naukę przynoszącą efekty?

Posted on

Pora na powtórkę

Każdy uczeń chciałby się uczyć w miarę szybko, dobrze i w szkole dostawać możliwie najwyższe oceny. Uczniowie chcieliby poznać receptę na na naukę. Jednak czy możemy taką przedstawić? Od razu musimy zaznaczyć, że możliwości jest dużo. Moglibyśmy o nich rozpisywać się godzinami, ale jednak musimy zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę każdy uczeń jest inny i u każdego sprawdza się całkiem inny sposób na naukę. Eksperci jednak uważają, że kluczem do sukcesu są powtórki.

Uczniowie powtórki powinni sobie robić każdego dnia. Musimy przypominać sobie o czym mówić nauczyciel oraz jakie zagadnienia poruszał? Powtarzanie materiału w mniejszej ilości nie zajmuje na pewno tak dużo czasu. Co więcej pomoże nam utrwalić wszelkie informacje, jakie zdobyło się danego dnia na lekcji. Warto także sprawdzić, czy się wszystko dobrze w miarę zapamiętało, a jeśli nie to mamy przecież podręczniki, do których możemy w każdym momencie sięgnąć (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2021-2022-ksiegarnia-internetowa-a-562.html).

Na powtórki bardzo dobrym sposobem jest robienie swoich własnych notatek. Sporządza się je w zeszycie czy też zupełnie na brudno w jakimś notatniku. Wypisanie najważniejszych pojęć oraz sformułowań sprawia, że przy przygotowaniu materiału pod ręką będziemy już mieli informacje sprawdzone i nie musimy w żadnym wypadku szukać dalej. Każdy z uczniów powinien zdawać sobie sprawę z tego jakie cenne są notatki własne. Nauczyciele, szczególnie na początku nawet dyktują uczniom co mają pisać. Jednak z czasem to się kończy. Uczniowie samodzielnie muszą wiedzieć co zapisywać i nauczyć się wychwytywać najważniejszych informacji.

Pomocne zakładki i fiszki

Wielu uczniów także przyznaje, że przydają im się podczas nauki kolorowe zakładki. Można je umieścić w podręcznikach w najważniejszych miejscach/stronach, na których znajdują się najważniejsze pojęcia.

Malutkie karteczki wciśnięte w podręczniki także nam ułatwią znalezienie najważniejszych informacji. Co po niektóre osoby używają także fiszek. Fiszki są już znane od dawna. Jednak największą popularnością cieszą się w przypadku nauki języków obcych. Fiszki to po prostu kartoniki z pojęciami obcymi. Z jednej strony są zapisane w języku obcym, a na drugiej widnieje tłumaczenie. Eksperci polecają wykorzystywać już fiszki nawet u przedszkolach.

Jak widzimy na załączonym obrazku jest wiele sposobów na naukę. Jednak wszystkie opierają się na pewnej podstawie. Tą podstawą są oczywiście podręczniki do każdego z przedmiotów.

 

Podręczniki

Podręczniki i ich odgórny wybór

Posted on

Wybór podręczników przez nauczycieli

Zapisem podstawowym, który to identyfikuje umiejętności, treści, a także sam zakres związany z potrzebami w szkole jest podstawa programowa. To właśnie podstawa programowa jest podstawą do rozwoju faktycznego, zewnętrznych egzaminów oraz rozwoju, który oparty jest na programowych ramach. Na podstawie tychże dokumentów wybierane są często podręczniki do nauki w konkretnych szkołach i klasach.

Kryteria główne, którymi się muszą kierować zawsze nauczyciele przy wyborze podręczników oraz materiałów do nauki są: konstrukcja, przejrzystość, wykonanie podręcznika oraz oczywiście zamieszczone treści.

Podręcznik pozwoli na realizację rzeczywistą z podstawowych programów. Sam zakres podręczników do danego przedmiotu musi być zatwierdzony przez odpowiednie ministerstwo. Następnie kwestie te już nie wymagają nadzoru. Problemy, jak i także sposoby, w jakim zakresie szkoły zalecają korzystanie z pomocy dydaktycznych tego rodzaju, nie są regulowane przez prawo.

Interesy uczniów


Poprawa usunęła ograniczenia, które odnosiły się do liczby podręczników osiągalnych w szkołach. Takie zmiany mają na celu zwiększenie odpowiedzialności nauczycieli oraz także osób, które dany przedmiot nadzorują. Jednak należy zapewnić, aby wybór podręczników, jak i także decyzja o ich modyfikacji czy też częstotliwość ich poprawiania dla uczniów były możliwie najbardziej korzystne. W związku z tym dokonać należy o wiele lepszego wyboru. Gdy podręcznik wybrany jest słaby i na rynku znajdziemy coś lepszego, to wydaje się to stosowne posunięcie. Musimy mieć świadomość, że częste modyfikacje doprowadzają do znacznie wyższych kosztów dla matki oraz ojca. Uniemożliwiają one uczniom dzielenie się w szkole książkami, a także obowiązkowe kupowanie nowych książek dla grup najmłodszych wiekowo.

Nauczyciele przy wyborze podręczników powinni się również interesować zainteresowaniami uczniów. Należy rozważyć kilka bardzo ważnych kwestii. Dane podręczniki obowiązkowo muszą realizować podstawę programową. Co więcej muszą być w szkole zatwierdzone do użytku. Muszą także być zgodne z podstawą programową. Na sam koniec wspomnijmy także o tym, czy zakup takowych publikacji jest ekonomiczny i czy one są związane zazwyczaj z zestawami do ćwiczeń, mapami, atlasami, testami CD-ROM, materiałami multimedialnymi, arkuszami roboczymi czy też innego rodzaju materiałami pomocniczymi.

 

Podręczniki

Podręczniki i ich rola w nauczaniu

Posted on

Dobry podręcznik, a więc jaki?

Publikacje szkolne, a więc podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl są skutecznym sposobem na realizację określonego systemu wychowawczego oraz także dydaktycznego. Aby wiedzieć, czy jest on opracowany właściwie, musimy się w pierwszej kolejności dowiedzieć, jaką konkretnie pełni funkcję i co możemy dzięki niemu osiągnąć. Podręczniki powinny uczniowie umożliwić wychwycenie, uporządkowanie, a do tego utrwalenie świeżych informacji z konkretnej dziedziny.

Język podręcznika na pewno musi być bardzo prosty. Dzięki niemu uczeń musi z łatwością wykorzystywać podręcznik do nauki samodzielnie. Na dodatek dobry podręcznik musi łączyć wiedzę specjalistyczną oraz informacje oraz formować świeżą wiedzę. Wszystkie podręczniki zgodne z pedagogiką nowoczesną są uważane za bardzo ważne i istotne.

Funkcje realizowane przez podręcznik

Podręczniki promować muszą pracę poznawczą, jak i także muszą być przejrzyste. Do tego dokładne w dostarczaniu edukacyjnych komponentów. Ich funkcją może być kształcenie samych umiejętności przyswajania wiedzy, która jest zawarta w książce. Funkcja informacyjna, poza tym, ma znacznie większe znaczenie. Podręcznik metodycznie powinien nas uczyć informacji obowiązkowych. Zadaniem podręczników zawsze jest przygotowanie do pracy z rzeczywistością nas otaczającą. W związku z tym są potrzebne ćwiczenia i materiały, a także zadania, które rozwijają przeróżne umiejętności. Bardzo ważna także jest funkcja tak zwanego samokształcenia. Sprzyja to na pewno możliwości łączenia zasad oraz do tego kształcenia poprzez twórcze wybory tekstów.

Funkcja informacyjna i jej znaczenie

Celem podręczników jest przekazywanie skuteczne informacji uczniom. Muszą one być prezentowane w świetne stanu aktualnego nauki w odniesieniu do danych edukacyjnych procedur. W tymże celu podręczniki muszą określać jako fakty, a także same hipotezy. Prostota tekstu będzie związana ściśle z ciekawym, pełnym oraz jednocześnie poprawnym terminologicznym podejściem. Co więcej wszystko powinno być w  pełni zrozumiałe. Mamy tutaj na myśli przygotowanie odpowiednie teoretyczne. Użycie niewłaściwych terminów rzeczywiście może być szkodliwe. Nowe terminy powinny być skomentowane w pełni. Z kolei obrazki oraz teksty zwiększają samą siłę odbioru podręcznika, a tym samym ich stopień zrozumienia. W kilku działaniach powtarzających się uczniowie wykorzystają najlepiej informacyjną funkcję z podręcznika, aby pomóc nieco syntetyzować, a do tego uogólnić wiedzę przez nas posiadaną oraz wyciągać wnioski racjonalne.