Wybór podręczników przez nauczycieli

Zapisem podstawowym, który to identyfikuje umiejętności, treści, a także sam zakres związany z potrzebami w szkole jest podstawa programowa. To właśnie podstawa programowa jest podstawą do rozwoju faktycznego, zewnętrznych egzaminów oraz rozwoju, który oparty jest na programowych ramach. Na podstawie tychże dokumentów wybierane są często podręczniki do nauki w konkretnych szkołach i klasach.

Kryteria główne, którymi się muszą kierować zawsze nauczyciele przy wyborze podręczników oraz materiałów do nauki są: konstrukcja, przejrzystość, wykonanie podręcznika oraz oczywiście zamieszczone treści.

Podręcznik pozwoli na realizację rzeczywistą z podstawowych programów. Sam zakres podręczników do danego przedmiotu musi być zatwierdzony przez odpowiednie ministerstwo. Następnie kwestie te już nie wymagają nadzoru. Problemy, jak i także sposoby, w jakim zakresie szkoły zalecają korzystanie z pomocy dydaktycznych tego rodzaju, nie są regulowane przez prawo.

Interesy uczniów


Poprawa usunęła ograniczenia, które odnosiły się do liczby podręczników osiągalnych w szkołach. Takie zmiany mają na celu zwiększenie odpowiedzialności nauczycieli oraz także osób, które dany przedmiot nadzorują. Jednak należy zapewnić, aby wybór podręczników, jak i także decyzja o ich modyfikacji czy też częstotliwość ich poprawiania dla uczniów były możliwie najbardziej korzystne. W związku z tym dokonać należy o wiele lepszego wyboru. Gdy podręcznik wybrany jest słaby i na rynku znajdziemy coś lepszego, to wydaje się to stosowne posunięcie. Musimy mieć świadomość, że częste modyfikacje doprowadzają do znacznie wyższych kosztów dla matki oraz ojca. Uniemożliwiają one uczniom dzielenie się w szkole książkami, a także obowiązkowe kupowanie nowych książek dla grup najmłodszych wiekowo.

Nauczyciele przy wyborze podręczników powinni się również interesować zainteresowaniami uczniów. Należy rozważyć kilka bardzo ważnych kwestii. Dane podręczniki obowiązkowo muszą realizować podstawę programową. Co więcej muszą być w szkole zatwierdzone do użytku. Muszą także być zgodne z podstawą programową. Na sam koniec wspomnijmy także o tym, czy zakup takowych publikacji jest ekonomiczny i czy one są związane zazwyczaj z zestawami do ćwiczeń, mapami, atlasami, testami CD-ROM, materiałami multimedialnymi, arkuszami roboczymi czy też innego rodzaju materiałami pomocniczymi.